+381 63 1906913


E-mail : [email protected]


Članstvo u Udruženju
​ 


Član Udruženja može da postane svaki zainteresovani pojedinac bilo da se do sada bavio ili ne poljoprivredom.

Udruženje pruža svojim članovima sledeće usluge:

  • Edukaciju vezano za gajenje konoplje
  • Obaveštava članove o Zakonskoj regulativi i njenim promenama.
  • Organizuje sastanke, seminare i druženja proizvođača sa stručnjacima iz zemlje i inostransva
  • Nabavlja i obezbeđuje certifikovano seme konoplje
  • Prikuplja dokumentaciju i obezbeđuje dozvolu od Ministrarstva poljoprivrede za setvu konoplje
  • Povezuje prerađivače i proizvođače konoplje
  • Obezbeđuje tržište za proizvedene proizvode

Članarina za godinu dana u Udruženju iznosi 100 eura u dinarskoj protiv vrednosti.
Iznos se uplaćije na žiro račun

340-11013297-82 Erste banka

Svaki član Udruženja bi trebalo da prođe edukaciju i popuni Upitnik sa osnovnim podacima o nameravanoj proizvodnji.
Neophodno je da svaki član Udruženja pre setve uradi analizu zemljiša.